REKABENTUK DAN TEKNOLOGI - 4 Hanafi
Mohd Fahmi Husin

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI - 4 Hanafi

Objektif :
1. Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja
yang selamat.
2. Mempunyai kesedaran terhadap perkembangan reka bentuk
pembangunan produk sesuai dengan keperluan perubahan dalam
kehidupan.
3. Mengaplikasi kemahiran menggunakan peralatan dan bahan yang
sesuai dalam menghasilkan sesuatu produk.
4. Menghasilkan reka bentuk serta produk berkonsepkan teknologi
hijau, mesra pengguna, kos yang efisien melalui proses reka
bentuk yang menggunakan teknologi.
5. Mengadaptasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam reka
bentuk.
6. Mengaplikasi asas keusahawanan.
7. Mengamalkan sikap dan nilai murni serta berintergriti.

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI - 5 Hanafi
Mohd Fahmi Husin

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI - 5 Hanafi

Objektif PdP :
1. mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja yang selamat;
2. menguasai proses mereka bentuk untuk menghasilkan produk;
3. mengetahui teknologi dalam bidang teknikal,teknologi pertanian dan sains rumahtangga;
4. memilih bahan, alatan, mesin dan perisian serta menggunakannya dengan teknik yang betul dan beretika;
5. melakukan kerja-buat-sendiri dan penyelenggaraan mudah bagi peralatan dan perkakasan;
6. menjana pemikiran kritis, kreatif, inovatif dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk berkualiti;
7. menggunakan TMK dan mengaplikasi asas keusahawanan; dan
8. menjanakan idea untuk menyelesaikan masalah.